Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:16
-00:42:46
+00:36:34
6344 2021
K40 : 454
68 / 83
-00:11:46
+00:26:56
01:05:02
-00:39:20
+00:33:41
5951 1683
K40 : 329
78 / 101
-00:24:23
+00:27:24
01:07:36
-00:39:09
+00:38:07
10251 3116
117 / 133
-00:14:30
+00:27:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii