Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:13
-00:41:49
+00:37:31
6519 2141
K50 : 74
64 / 72
-00:07:07
+00:30:47
01:07:47
-00:36:35
+00:36:26
6516 1991
K40 : 392
63 / 79
-00:31:10
+00:29:58
00:37:54
-00:22:23
+00:21:17
1727 1727
13 / 13
+00:11:57
00:38:17
-00:11:01
+00:20:45
1466 1466
15 / 16
-00:00:17
+00:12:50
01:11:05
-00:24:44
+00:41:09
9249 2439
105 / 111
-00:08:09
+00:35:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii