Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:56
-00:45:58
+00:34:58
7022 5030
48 / 59
-00:15:40
+00:25:12
01:03:26
-00:43:19
+00:33:57
8906 6570
49 / 66
-00:33:39
+00:21:31
01:07:39
-00:28:10
+00:37:43
8835 6656
58 / 61
-00:19:28
+00:28:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii