Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:35
-00:25:23
+00:35:01
2153 1477
M50 : 168
23 / 27
-00:21:07
+00:24:16
01:11:33
-00:38:21
+00:42:35
8326 5539
90 / 100
-00:12:27
+00:30:19
01:02:07
-00:33:42
+00:32:11
7456 5981
81 / 111
-00:17:07
+00:26:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii