Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:50
-00:49:04
+00:31:52
6230 4683
43 / 58
-00:23:35
+00:20:33
01:16:02
-00:19:47
+00:46:06
9574 6930
67 / 72
-00:04:25
+00:36:38
01:06:53
-00:39:41
+00:37:16
7146 5688
62 / 77
-00:18:51
+00:27:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii