Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:38:48
-01:07:57
+00:09:19
89 6
2 / 134
-00:43:44
+00:02:43
00:45:57
-00:49:52
+00:16:01
935 889
12 / 115
-00:33:20
+00:07:56
00:43:24
-01:03:10
+00:13:47
354 341
4 / 114
-00:40:04
+00:04:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii