Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:13
-00:34:09
+00:38:52
6939 2236
K40 : 446
198 / 227
-00:13:44
+00:31:59
01:04:33
-00:31:16
+00:34:37
8171 1815
215 / 254
-00:20:06
+00:26:07
01:02:46
-00:43:48
+00:33:09
6181 1016
179 / 242
-00:18:03
+00:24:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii