Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:56:25
-00:50:20
+00:26:56
5572 852
281 / 599
-00:31:53
+00:22:46
01:00:40
-00:35:09
+00:30:44
6972 1269
365 / 498
-00:28:38
+00:27:27
01:06:42
-00:39:52
+00:37:05
7117 1446
296 / 360
-00:22:31
+00:33:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii