Joanna Lubowiecka

PZ HTL S.A Corning
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:29:27
-00:14:43
+00:59:07
8597 3037
K30 : 1442
3
350 / 350
+00:51:35
01:25:08
-00:24:46
+00:56:10
8841 3132 3
345 / 345
+00:50:27
01:01:06
-00:45:28
+00:31:29
5745 852 1
243 / 316
-00:29:55
+00:26:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii