Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:18
-00:47:36
+00:33:20
6598 4862
92 / 126
-00:23:36
+00:25:05
01:05:35
-00:41:10
+00:36:06
9631 6878
108 / 133
-00:16:31
+00:25:35
00:54:14
-00:41:35
+00:24:18
4212 3815
64 / 138
-00:33:21
+00:18:44
00:51:45
-00:54:49
+00:22:08
2391 2249
41 / 136
-00:45:37
+00:10:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii