Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:27:24
-00:16:58
+00:56:03
7987 2919
K30 : 1331
345 / 346
-00:05:30
+00:55:33
01:30:50
-00:13:20
+01:00:30
8601 3039
K20 : 969
403 / 403
+00:59:23
01:27:29
-00:19:16
+00:58:00
11834 4138
549 / 549
+00:50:46
01:25:28
-00:10:21
+00:55:32
9756 2748
393 / 395
-00:00:33
+00:54:05
01:13:03
-00:33:31
+00:43:26
7989 1904
286 / 305
-00:19:06
+00:41:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii