Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:00
-00:40:45
+00:36:31
9793 6951
81 / 98
-00:14:07
+00:23:05
01:12:10
-00:36:35
+00:43:24
6406 5047
80 / 97
-00:21:30
+00:36:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii