Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:11
-00:44:43
+00:36:13
7310 2163
325 / 388
-00:21:42
+00:28:41
01:04:53
-00:41:52
+00:35:24
9405 2620
480 / 599
-00:23:25
+00:31:14
01:02:52
-00:32:57
+00:32:56
7709 1594
392 / 498
-00:26:26
+00:29:39
00:59:35
-00:46:59
+00:29:58
5269 690
221 / 360
-00:29:38
+00:25:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii