Anna Mosiej

KB Accenture / ACCENTURE
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:58:19
-00:37:30
+00:28:23
6043 887 15 1
175 / 261
-00:23:29
+00:24:02
00:41:05
-01:05:29
+00:11:28
173 11 2 1
3 / 207
-00:42:21
+00:04:58
00:53:17
-00:55:28
+00:24:31
2362 154 7 2
78 / 196
-00:37:30
+00:24:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii