Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:01
-00:41:44
+00:35:32
9451 6804
482 / 599
-00:23:17
+00:31:22
00:39:23
-01:07:11
+00:09:46
102 94
5 / 360
-00:49:50
+00:05:45
00:47:06
-01:01:39
+00:18:20
780 748
29 / 251
-00:57:16
+00:16:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii