Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:06
-00:34:43
+00:31:10
7144 1349
105 / 138
-00:26:29
+00:25:36
01:03:53
-00:42:41
+00:34:16
6485 1145
105 / 136
-00:33:29
+00:22:16
01:09:35
-00:39:10
+00:40:49
6171 1241
102 / 119
-00:17:10
+00:27:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii