Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:00
-00:43:45
+00:33:31
8764 6511
45 / 62
-00:16:27
+00:20:44
00:55:15
-00:40:34
+00:25:19
4721 4224
22 / 47
-00:37:42
+00:13:13
01:11:18
-00:35:16
+00:41:41
7807 5999
49 / 57
-00:05:17
+00:32:30
00:53:27
-00:55:18
+00:24:41
2441 2278
59 / 131
-00:48:22
+00:16:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii