Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:26:26
-19:43:47
+00:48:50
639 295
K50 : 17
290 224
9 / 12
-00:07:50
+00:39:28
01:24:34
-56:20:31
+00:45:25
704 316
K50 : 11
369 287
5 / 5
+00:42:16
01:12:53
-00:30:26
+00:43:12
5834 2062
K50 : 121
948 554
52 / 54
-00:11:45
+00:29:25
01:12:59
-00:26:49
+00:42:05
6209 2120
K50 : 107
818 790
65 / 70
-00:02:26
+00:32:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii