Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:03
-00:40:16
+00:33:22
4792 3360
M30 : 1295
147 / 191
-00:26:31
+00:27:17
01:08:28
-00:31:20
+00:37:34
5794 3928
M20 : 662
179 / 206
-00:22:05
+00:34:54
01:02:17
-00:47:45
+00:31:35
5426 3915
M20 : 777
166 / 226
-00:22:59
+00:26:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii