Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:26:05
-19:44:08
+00:48:29
637 293
K40 : 85
461 223
16 / 19
-00:34:26
+00:38:19
01:19:37
-56:25:28
+00:40:28
670 296
K40 : 92
479 276
16 / 21
-00:14:15
+00:29:58
01:11:21
-00:31:58
+00:41:40
5762 2012
K40 : 579
941 526
153 / 161
-00:11:26
+00:31:44
01:11:45
-00:28:03
+00:40:51
6107 2052
K40 : 510
817 766
154 / 173
-00:15:13
+00:36:29
01:06:17
-00:43:45
+00:35:35
6190 1933
K40 : 435
460 374
164 / 197
-00:18:21
+00:28:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii