Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:13
-00:36:35
+00:32:19
4909 3547
M30 : 1407
222 / 303
-00:19:55
+00:26:39
00:55:15
-00:53:00
+00:25:22
2547 2309
84 / 236
-00:37:47
+00:14:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii