Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:36
-00:33:12
+00:35:42
5541 1711
K50 : 82
52 / 68
-00:23:43
+00:24:24
00:59:32
-00:50:30
+00:28:50
4729 1158
K50 : 38
45 / 72
-00:23:20
+00:18:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii