Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:19
-00:38:00
+00:35:38
5142 1621
K40 : 465
104 / 118
-00:18:34
+00:26:35
01:03:43
-00:46:19
+00:33:01
5744 1686
K40 : 383
96 / 129
-00:38:11
+00:24:35
01:11:26
-00:32:56
+00:40:05
7116 2337
K40 : 465
113 / 134
-00:21:34
+00:33:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii