Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:38
-00:32:20
+00:28:04
1665 433
K40 : 157
89 / 121
-00:16:34
+00:24:35
00:58:55
-00:44:24
+00:29:14
3899 978
K30 : 396
159 / 232
-00:34:21
+00:23:10
01:09:11
-00:30:37
+00:38:17
5871 1917
K30 : 840
247 / 274
-00:16:33
+00:35:29
01:15:06
-00:34:56
+00:44:24
7093 2538
K30 : 1176
319 / 326
-00:13:10
+00:41:08
01:12:52
-00:31:30
+00:41:31
7327 2469
K30 : 1149
338 / 360
-00:15:55
+00:40:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii