Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:11:39
-00:28:09
+00:40:45
6100 2046
K30 : 887
828 800
276 / 303
-00:11:29
+00:35:05
01:07:22
-00:42:40
+00:36:40
6366 2036
K30 : 944
488 417
268 / 324
-00:23:51
+00:30:20
01:13:02
-00:31:20
+00:41:41
7341 2478
K30 : 1154
312 306
330 / 355
-00:13:30
+00:39:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii