Jakub Baran

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:03:48
-00:36:00
+00:32:54
5041 3610
M20 : 617
595 573
121 / 164
-00:20:18
+00:32:54
00:52:39
-00:57:23
+00:21:57
2497 2171
M20 : 424
137 120
57 / 162
-00:33:09
+00:21:57
00:57:22
-00:47:00
+00:26:01
3713 3066
M20 : 627
121 119
76 / 176
-00:24:31
+00:19:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii