Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:14
-00:38:05
+00:35:33
5129 1617
K50 : 77
45 / 60
-00:14:44
+00:25:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii