PAWEŁ WEREDA

PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
00:48:30
-00:58:15
+00:19:01
1810 1709 3
47 / 244
-00:44:33
+00:09:13
00:51:43
-00:54:51
+00:22:06
2375 2235 3
53 / 202
-00:33:08
+00:13:39
00:54:39
-00:53:36
+00:24:46
2381 2169 4
61 / 145
-00:38:52
+00:11:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii