Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:17
-00:41:45
+00:37:35
6533 2154
K20 : 570
91 / 98
-00:07:20
+00:34:08
01:00:03
-00:44:19
+00:28:42
4655 1025
K20 : 268
65 / 110
-00:23:38
+00:27:05
00:54:44
-00:37:15
+00:22:47
2507 405
K20 : 50
43 / 110
-00:37:15
+00:13:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii