Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:01
-00:40:18
+00:33:20
4781 1425
K40 : 416
128 / 161
-00:19:46
+00:23:24
01:07:31
-00:32:17
+00:36:37
5656 1785
K40 : 443
149 / 173
-00:19:27
+00:32:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii