Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:31
-00:32:17
+00:36:37
5656 1785
K40 : 443
149 / 173
-00:19:27
+00:32:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii