Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:15:25
-00:34:37
+00:44:43
7110 4558
M30 : 1869
311 / 329
-00:16:16
+00:39:21
01:18:03
-00:26:19
+00:46:42
7765 4994
M30 : 2116
331 / 346
-00:14:51
+00:46:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii