Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:38
-00:42:24
+00:36:56
6407 2066
K40 : 472
271 / 302
-00:26:49
+00:31:35
01:03:45
-00:40:37
+00:32:24
5664 1518
K40 : 298
214 / 310
-00:20:59
+00:26:46
01:06:56
-00:25:03
+00:34:59
5237 1677
K40 : 207
184 / 220
-00:18:10
+00:27:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii