Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:39
-00:42:23
+00:36:57
6411 2068
K30 : 958
288 / 337
-00:32:54
+00:29:46
01:19:55
-00:24:27
+00:48:34
7869 2839
K30 : 1308
362 / 368
-00:14:14
+00:40:50
01:19:58
-00:12:01
+00:48:01
6149 2257
K35 : 471
263 / 265
-00:09:12
+00:41:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii