Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:16
-00:42:46
+00:36:34
6345 4324
M20 : 871
86 / 98
-00:08:21
+00:33:07
00:56:34
-00:47:48
+00:25:13
3442 2887
M20 : 588
53 / 110
-00:27:07
+00:23:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii