Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:29
-00:42:33
+00:36:47
6388 2053
K40 : 467
146 / 167
-00:21:55
+00:31:30
01:04:44
-00:39:38
+00:33:23
5872 1633
K40 : 318
140 / 189
-00:22:53
+00:27:58
01:04:25
-00:27:34
+00:32:28
4866 1460
K45 : 66
87 / 113
-00:14:43
+00:26:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii