Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:02
-00:37:00
+00:42:20
6981 2457
K30 : 1137
301 / 329
-00:18:39
+00:36:58
01:18:23
-00:25:59
+00:47:02
7784 2783
K30 : 1291
332 / 346
-00:14:31
+00:46:32
01:14:36
-00:17:23
+00:42:39
5940 2106
K30 : 506
256 / 268
-00:11:32
+00:37:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii