Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:28
-00:42:34
+00:36:46
6383 2049
K30 : 951
287 / 337
-00:33:05
+00:29:35
01:06:44
-00:37:38
+00:35:23
6313 1884
K30 : 897
306 / 368
-00:27:25
+00:27:39
01:03:46
-00:28:13
+00:31:49
4767 1401
K35 : 302
200 / 265
-00:25:24
+00:25:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii