Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:13
-00:34:09
+00:38:52
6937 2234
K30 : 1059
294 / 346
-00:22:41
+00:38:22
01:14:11
-00:17:48
+00:42:14
5923 2095
K30 : 498
254 / 268
-00:11:57
+00:37:00
01:11:15
-00:32:55
+00:40:55
7782 2499
K20 : 817
371 / 403
-00:19:35
+00:39:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii