Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:20:09
-00:19:39
+00:49:15
6576 2356
K20 : 543
109
232 / 234
-00:03:54
+00:46:47
01:13:29
-00:36:33
+00:42:47
7004 2473
K20 : 633
83
217 / 227
-00:14:49
+00:41:45
01:18:32
-00:25:50
+00:47:11
7794 2789
K20 : 746
89
225 / 233
-00:07:53
+00:46:01
01:12:51
-00:31:19
+00:42:31
7953 2606
K20 : 851
66
191 / 204
-00:09:06
+00:34:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii