Joanna Zając

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:04:24
-00:45:38
+00:33:42
5854 1742
K40 : 396
424 365
235 / 289
-00:42:13
+00:33:42
01:07:46
-00:36:36
+00:36:25
6514 1990
K30 : 956
266 261
279 / 332
-00:32:02
+00:30:43
01:11:59
-00:32:11
+00:41:39
7857 2548
K30 : 1205
204 197
326 / 356
-00:24:32
+00:32:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii