Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:05:39
-00:38:43
+00:34:18
6101 1763
K30 : 850
238 234
254 / 332
-00:34:09
+00:28:36
00:59:48
-00:44:22
+00:29:28
5102 1075
K30 : 554
113 109
224 / 356
-00:36:43
+00:20:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii