Zuzanna Gocek

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:09:15
-56:35:50
+00:30:06
511 205
K30 : 105
372 220
28 / 34
-00:07:12
+00:27:41
01:11:37
-00:31:42
+00:41:56
5774 2020
K30 : 811
948 533
242 / 259
-00:13:51
+00:37:11
01:04:28
-00:39:54
+00:33:07
5793 1587
K30 : 770
221 212
250 / 346
-00:28:26
+00:32:37
00:54:27
-00:49:43
+00:24:07
3121 403
K20 : 130
51 45
157 / 403
-00:36:23
+00:23:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii