Monika Furtak

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:53:45
-00:46:03
+00:22:51
2388 345
K30 : 162
225 225
96 / 303
-00:29:23
+00:17:11
00:55:57
-00:48:25
+00:24:36
3237 495
K30 : 239
99 101
124 / 355
-00:30:35
+00:22:11
00:58:03
-00:46:07
+00:27:43
4478 842
K30 : 431
87 86
218 / 438
-00:32:31
+00:17:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii