Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:06:55
-00:32:53
+00:36:01
5575 1734
K20 : 410
719 693
194 / 234
-00:17:08
+00:33:33
01:01:04
-00:43:18
+00:29:43
4955 1168
K20 : 311
175 174
140 / 233
-00:25:21
+00:28:33
01:08:33
-00:35:37
+00:38:13
7374 2252
K20 : 731
183 176
172 / 204
-00:13:24
+00:29:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii