Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:20
-00:34:02
+00:38:59
6959 2251
K30 : 1067
295 / 346
-00:22:34
+00:38:29
01:01:40
-00:30:19
+00:29:43
4353 1179
K30 : 280
182 / 268
-00:24:28
+00:24:29
01:10:20
-00:33:50
+00:40:00
7656 2419
K20 : 788
365 / 403
-00:20:30
+00:38:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii