Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:48
-00:37:00
+00:31:54
4828 3514
M60 : 71
10 / 19
-00:20:08
+00:18:11
01:05:35
-00:44:27
+00:34:53
6061 4206
M60 : 84
14 / 22
-00:23:14
+00:21:51
01:13:22
-00:31:00
+00:42:01
7376 4874
M60 : 86
18 / 23
-00:04:38
+00:27:38
01:18:16
-00:25:54
+00:47:56
8401 5498
M60 : 96
28 / 31
-00:11:01
+00:32:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii