Mateusz Mikulski

ACCENTURE / ACCENTURE
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:47:58
-00:51:50
+00:17:04
1030 928
M30 : 397
7 8
37 / 224
-00:42:02
+00:12:09
00:45:09
-00:59:01
+00:14:49
593 556
M20 : 173
6 9
15 / 278
-00:46:43
+00:08:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii