Dorota Pankowska

GRUPA BIEGOWA UM / Urząd m. st. Warszawy
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:55:53
-00:48:29
+00:24:32
3218 489
K30 : 236
2 1
134 / 360
-00:36:37
+00:24:32
00:59:49
-00:44:21
+00:29:29
5114 1082
K30 : 556
5 1
229 / 386
-00:28:26
+00:25:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii