Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:47
-00:40:23
+00:33:27
6241 1617
K40 : 254
88 / 123
-00:24:52
+00:26:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii